RSS feeds

Wat is RSS?

RSS is een speciaal soort document waarmee een website makkelijk updates kan verspreiden. Het staat voor Really Simple Syndication of Rich Site Summary. RSS stelt geïnteresseerde gebruikers in staat om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier op de hoogte te blijven van de nieuwe informatie op een website. RSS bundelt de nieuw gepubliceerde informatie in automatische overzichten.

Die overzichten of RSS-feeds kan je inlezen in een standaard internetbrowser (bv. Internet Explorer, Firefox, Safari), een RSS-reader, bijvoorbeeld Feedly, Bloglines, of je persoonlijke startpagina, bijvoorbeeld Symbaloo, Netvibes. Je kan RSS-feeds tonen op je eigen website of blog.

Voor meer getailleerde informatie over RSS, zie de pagina over RSS op Wikipedia.