Beschrijving

Recensie

Matthijs Engelberts.
Bundel notities, korte uiteenzettingen en gedichten van de Franse dichter Ponge (1899-1988). De bundel is oorspronkelijk in 1948 verschenen, 6 jaar na de eerste, belangrijke dichtbundel van Ponge (vertaald als 'Namens de dingen' in 1990). De overdenkingen (uit de jaren 1919-1944) kunnen gezien worden als een inleiding bij deze eerste publikatie, maar ook als een tijdsdokument. Ponge zet zich af tegen lyriek, tegen filosofie (een van de teksten is een uiteenzetting over Albert Camus) en tegen traditioneel humanisme. Voor hem zijn de dingen in de concrete werkelijkheid het meest belangrijk. De 'kritische aderlatingen', zoals Ponge zijn notities noemt, zijn soms zeer boeiend, soms wat minder relevant; Ponge is in ieder geval een belangrijk dichter die bij veel stromingen uit de twintigste eeuw betrokken is. Gerasterde zwart-wit foto van de schrijver op omslag met rode titel.
© NBD Biblion