Beschrijving

Recensie

Alice Grob
Drie verhalen over met Nederland verbonden Pakistaanse vrouwen in Lahore. Een jong meisje wordt tijdens familiebezoek in Pakistan onteerd door haar oom; ze raakt verslaafd aan het seksuele contact. Een uitgehuwelijkt jonge vrouw moet haar seksuele ervarenheid verbergen en simuleert een maagdelijke bloeding in de huwelijksnacht. Een Pakistaanse jonge bruid verlustigt zich in de onderworpen rol die ze in het huwelijk heeft. Alle drie verhalen zijn zeer fysiek en gedeeltelijk erotisch geschreven. Het liefdesspel wordt tot in detail ten tonele gebracht. De vrouwen zijn niet zozeer slachtoffer alswel personen met een verborgen agenda, die de mannen manipuleren. De hypocrisie van de Islam ten opzichte van de rol van de vrouw komt duidelijk tot uitdrukking. Naema Tahir (1970) is in Engeland geboren, studeerde rechten in Nederland en werkt aan het Europees Hof. Normale druk.
© NBD Biblion