Beschrijving

Deesje

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Em. Querido's Uitgeverij in
Samenvatting
Deesje moet een poosje bij haar tante in de grote stad wonen. Veel zin heeft zij niet om er naar toe te gaan, maar ze weet ook niet wat haar daar te wachten staat. Vanaf ca. 10 jaar.

Recensie

Mede naar gegevens van J. Donkers-van Bunge
De introverte Deesje op weg naar een onbekende tante neemt steeds de verkeerde beslissingen en doet net te laat haar mond open. Via het bureau voor gevonden voorwerpen, een bus vol kinderen en een grote leunstoel belandt ze op straat omdat iedereen denkt dat ze bij niemand hoort. Zonder het te willen komt ze op de televisie. Tante ontdekt haar en de cirkel is rond. De illustraties op zacht getint papier bestaande uit tekeningen, met de hand geschreven briefjes en o.a. een knappe variatie op Escher vormen een hechte eenheid met de taal, die vol woordgrapjes zit. De karikaturale tekeningen in zwart-wit beslaan soms twee pagina's, soms zijn ze heel klein of vormen enkele tekeningen een stripachtig geheel, nu en dan kompleet met tekstballonnen. De tekst is gedrukt in twee kolommen in een duidelijke letter. Samen leveren ze kijk- en leesmateriaal voor elke leeftijd vanaf tien jaar. De omslag in blauw geeft een voorproefje van het gebodene. Vooraangeboden op a.i. 85-24-129.
© NBD Biblion
Klassiekers, prijsbeesten en beloftes

De eerstelingen in de reeks 'Rainbow jeugd'Rainbow, een imprint van Muntinga die eerder verschenen succesvolle boeken van andere uitgeverijen opnieuw uitbrengt in pocketvorm, heeft in de loop der jaren een stevige positie verworven op de (pocket)boekenmarkt. 'De Russische Bibliotheek' of de vertalingen van Jane Austens klassiekers met het hoogst herkenbare vijfkleurige regenboogje op de boekenrug sieren menig boekenkast van lezers die graag op hun budget letten of andere edities van een werk gewoon te onhandig vinden om mee te nemen. Maarten Muntinga en Maarten Richel (directeuren van uitgeverij Muntinga) lanceerden begin dit jaar een nieuwe reeks in samenwerking met Querido, 'Rainbow Jeugd', waarmee ze voor het eerst op een jong lezerspubliek mikken. Het voorlopige opzet is jaarlijks een zes- à achttal boeken te laten verschijnen die het jonge volkje moeten verleiden om het succesimperium van Rainbow verder uit te breiden. De eerste drie nummers in de reeks zijn alvast niet de minste: Voor altijd samen, amen, het eerste deel van de 'Polleke'-reeks van Guus Kuijer, Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden van Joke van Leeuwen en Bijna iedereen kon omvallen van Toon Tellegen.

Rainbow geeft op zijn site aan dat het drie soorten jeugdboeken(auteurs) onder de aandacht wil brengen: klassiekers, prijsbeesten en jonge beloftes. Hiermee wil de reeks 'een eerste aanzet [zijn] tot de door Sjoerd Kuyper gewenste "Bibliotheek der Nederlandse Jeugdliteratuur, waarin klassiekers komen die nooit worden verramsjt"'. Vooralsnog valt in de folder weinig aan nieuwe talenten te ontdekken, maar geen nood: de vaste waarden zijn des te sterker vertegenwoordigd. Wie zijn kind wil laten kennismaken met het puikje van de Nederlandstalige jeugdliteratuur, kan zonder twijfel bij 'Rainbow Jeugd' terecht voor een selectie die doet watertanden. Na de eerste drie nummers zijn in februari Mariken van Peter van Gestel, Het is fijn om er te zijn van Guus Kuijer en Joke van Leeuwens Deesje verschenen, in mei en september volgen deel drie en vier van de 'Polleke'-reeks, Toen niemand iets te doen had van Tellegen, Odysseus van Imme Dros en Blote handen van Bart Moeyaert.

Inhoudelijk kent de jeugdreeks dus een grote diversiteit: van Dros' bewerking van een Griekse mythe en de dierenfabels van Tellegen, over de fantasieverhalen van Van Leeuwen, de realistische tienersreeks over Polleke tot Van Gestels herwerking van het middelnederlandse mirakelspel Mariken van Nieumeghen. Het is duidelijk dat Rainbow zich bij de keuze van de geplande publicaties vooral liet leiden door bekroningen die de Queridoboeken of -auteurs in de wacht sleepten. Zo werden Guus Kuijer, Toon Tellegen, Joke van Leeuwen, Imme Dros en Peter van Gestel allemaal met de Theo Thijssen-prijs gelauwerd. Voor Bijna iedereen kon omvallen ontving Tellegen ook de Woutertje Pieterse Prijs, net als Kuijer voor de vijf 'Polleke'-boeken. Blote handen werd bekroond met de Deutscher Jugendliteraturpreis, net als Deesje. Opvallend is ook dat vooral Nederlandse auteurs geselecteerd werden, en dat het uitsluitend lijkt te gaan om boeken die in de laatste decennia verschenen zijn. Het oudste boek dateert van 1985 (Deesje), het recentste is dan weer Guus Kuijers Met de wind naar de zee (het vierde deel van de 'Polleke'-reeks, 2001). Desondanks hebben de boeken toch al een klassieke status. Het feit dat ze in deze reeks herdrukt worden, toont immers ook al aan dat uitgevers en lezers ze graag voor de toekomst en in het collectieve geheugen willen bewaren.

Voor de goede orde moet ook vermeld worden dat de reeks vooral op een publiek van negen- tot twaalfjarige lezers lijkt te mikken. Uiteraard staat op deze verhalen geen leeftijdsgrens en kunnen ze net zo goed door jongeren als volwassenen gelezen en gewaardeerd worden, maar het valt op dat bepaalde genres, zoals leesboekjes voor jonge kinderen of adolescentenromans, voorlopig geen plaats hebben binnen deze reeks. Ook wat de vormgeving betreft, kent de reeks grenzen, al valt dat voor 'Rainbow Jeugd' nog goed mee. De eerste uitgaven zijn alle in een klein formaat, maar met een verzwaarde omslag uitgebracht, met de originele coverprent en een stevige, fleurige en herkenbaar gestreepte rugband. De illustraties uit eerdere, duurdere uitgaven werden bewaard: Alice Hoogstads zwart-witte eenvoudige verluchtingen in 'Polleke', de houtsneden van Joke van Leeuwen uit Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden en de dierentekeningen van Anne Van Buul in Bijna iedereen kon omvallen.

Hoe zit het dan met die jonge beloften? Vooralsnog is er van hen geen sprake. Rainbow heeft nog geen namen van aanstormend talent aangekondigd en die zouden zich misschien ook niet zo makkelijk laten inpassen in deze 'galerij der onsterfelijken'. Het is ook nog afwachten of de lezer in de toekomst ook een lijn van vertaalde jeugdliteratuur in pocketvorm mag verwachten. Afhankelijk van het succes kan 'Rainbow Jeugd' wel uitgebreid worden naar 'een groter aanbod', suggereert Rainbow. Het wordt een uitdaging voor de uitgeverij om de kwaliteit die ze nu brengen, te blijven aanbieden aan een nog hoger tempo. Met de elf 'kanonnen' die ze in dit jaar op de markt afvuren, wordt de lezer verwend en zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hoe dan ook, 'Rainbow jeugd' geeft dit jaar met deze selectie boeken een canon uit van het beste wat er de laatste vijfentwintig jaar aan Nederlandstalige jeugdliteratuur verschenen is. De verhalen zijn van een uitzonderlijke kwaliteit, toegankelijk geprijsd en laagdrempelig uitgevoerd. Al wie zelfs maar een beetje van jeugdliteratuur houdt, heeft niet langer een excuus deze verhalen niet in huis te hebben. [An-Sofie Bessemans]
Copyright (c) Vlabin-VBC20101231http://www.deleeswelp.be