Beschrijving

Recensie

A.H. Prade-Bijl.
Annelies, een eenzaam meisje, ontmoet tijdens haar vakantie-omzwervingen door de stad, een 'draadjespop', die voor haar als praatpaal gaat fungeren: ze vertelt hem over haar problemen thuis: haar moeder werkt, is dus veel weg, haar vader is alcoholist en verliest zijn baan. De pop, eigenlijk de student erachter, die zij echter pas op het laatst bewust ziet, luistert, geeft haar raad en zet haar op het goede spoor door haar o.a. het adres van de AA te geven. Korte hoofdstukken, met opschrift, gebruik van tegenwoordige tijd, niet te lange zinnen. Taalgebruik soms plechtig; een enkel onbekend woord: bijv. koertje. Lieve potloodtekeningen, soms paginagroot, soms tussen de tekst, verlevendigen het verhaal. De duidelijke tekening van de draadjespop op de omslag oogt leuk, maar maakt het boek niet direkt herkenbaar als een verhaal over een meisje. Op de laatste blz. geeft de schrijfster een toelichting over haarzelf, over het ontstaan van het verhaal en de motivatie voor de figuur van alcoholist. Voor kinderen rond de 8 jaar (en ouder) zo niet een herkenbaar, toch een boeiend verhaal.
© NBD Biblion