Beschrijving

Recensie

Hans Renders
Bedrijfsjournalistiek is een apart genre binnen de algemene journalistiek, volgens sommigen zo apart dat zij geen journalistiek genoemd mag worden. Wellicht dat voorheen veel reden tot dit wantrouwen was, naarmate de bedrijfsjournalistiek zich professionaliseert, revancheert zij zich. En het boek dat Rob Visser nu publiceert, draagt bij tot die professionalisering. Het maken van een bedrijfsblad, zo maakt hij duidelijk, vergt vaardigheden die voor elke journalistiek gelden. Het onderkennen van nieuws, duidelijk schrijven en weten waar je doelgroep zit. Met name de paragrafen waarin hij uitlegt wat het belang van openheid is en hoe om te gaan met tegenstrijdige berichtgeving over het eigen bedrijf, zijn belangrijk voor ieder een voor een bedrijfsblad werkt of wil werken, maar ook voor degenen die zich afvragen wat de rol en het nut van een bedrijfsblad is. Dat Visser zelf een ruime ervaring heeft, is te merken aan zijn heldere wijze van formuleren.
© NBD Biblion
Een bedrijfsblad vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfscommunicatie. Dit boek gaat over het bedenken, samenstellen en bewaken van inhoud en vorm van bedrijfsbladen.

Het bedrijfsblad is de brug tussen lezer en organisatie: het wil de lezers motiveren en ook aandacht, goodwill en inzet bij de lezer opwekken. De auteur verduidelijkt eerst wat de betekenis is van een blad in het communicatiebeleid van een organisatie. Dan analyseert hij de doelgroep, de lezer. Daarna komt het blad zelf aan bod. Eerst bespreekt Visser de bladformule. Dan bespreekt hij de randvoorwaarden om een goed bedrijfsblad te maken. Tenslotte behandelt hij de inhoud, de journalistieke genres en het journalistieke proces. De auteur benadrukt openheid als vorm van wederzijds respect en bespreekt de problemen die daarmee gepaard kunnen gaan. Ten slotte gaat hij in op andere aspecten van een blad zoals het beeld en de informatiedragers. Dit boek is helder geschreven en bevat vele illustraties. Elk hoofdstuk begint met een opsomming van de doelstelling en eindigt met een korte synthese.

Dit boek is geschreven voor iedereen met passie voor het vak, maar in het bijzonder voor redacteuren en zeker ook voor studenten communicatie en journalistiek. [Guido Cuyvers]
Copyright (c) Vlabin-VBC20051231http://www.deleeswolf.be