Beschrijving

Recensie

Een draak aan een touw

Diane Thoné, 22 januari 2015
Tims wereld staat op zijn kop: zijn beste vriendje, Bart, is ziek en moet naar het ziekenhuis. Tim is niet alleen boos – want hij wil met Bart spelen en dat kan niet – maar ook verdrietig en bang. Hij is vooral bang van dokter Draak, die Bart in het ziekenhuis gevangen houdt. Als hij dan samen met mama Bart mag gaan bezoeken heeft hij zijn plannetje klaar. Hij zal de draak verslaan en Bart bevrijden!! 'Een draak aan een touw' is geschreven in opdracht van de EHBZo-koffer (Eerste Hulp bij Zieke Kinderen in het Onderwijs), een hulpmiddel voor leerkrachten om het onderwijs aan zieke kinderen en hun klasgenootjes beter te organiseren. Met dit boekje kunnen ouders en/of leerkrachten jonge kinderen helpen als een van hun vriendjes langdurig in het ziekenhuis opgenomen wordt. EHBZo is een Nederlands initiatief, maar ook Vlaamse leerkrachten vinden heel wat informatie en handige tips over hoe om te gaan met een langdurige afwezigheid in de klas (www.ziekmaarnietschoolziek.nl). Zoals dat zo vaak het geval is met in opdracht geschreven verhalen, primeert de boodschap op het leesplezier, al valt dat hier nog mee. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Tim, het vriendje van het zieke kind, en dat maakt het erg herkenbaar. Taal en stijl zijn goed aangepast aan de doelgroep, en het is best wel een beetje spannend en af en toe zelfs grappig. Ziek zijn is immers niet alleen maar kommer en kwel.
22 januari 2015© Pluizer60http://www.pluizer.be
Ria Scholten-Boswerger
Tims (5) beste speelkameraadje wordt zo ziek, dat hij in het ziekenhuis wordt opgenomen. Evenals voor het zieke kind, blijkt dit voor Tim nogal ingrijpend te zijn. Het maakt hem afwisselend boos, verdrietig en bang. Hij droomt dat de dokter, die toevallig dokter Draak heet, een echte draak is en zijn beste vriendje iets zal aandoen. Daarom bedenkt hij een plannetje om zijn vriendje van die draak te redden. Voorleesboekje voor kleuters, speciaal geschreven voor ouders en begeleiders van jonge kinderen die geconfronteerd worden met een langdurige ziekenhuisopname van een vriendje of vriendinnetje. Aardig verhaaltje waarin de emoties van de kleine Tim duidelijk gereflecteerd worden op zijn gedrag. Het taalgebruik is vlot. De tekst bestaat uit veelal korte zinnen met veel dialoog. Het verhaal is ingedeeld in korte afzonderlijk getitelde hoofdstukken. Een aantal duidelijke, realistische zwart-witte potloodtekeningen geven de emoties goed weer. Aantrekkelijk gekleurd omslag, waarop twee dappere kleuters een gevangen draak in bedwang houden. Vanaf ca. 5 jaar.
© NBD Biblion