Beschrijving

Recensie

Meneer G.

Tanja Maes, 22 januari 2015

Meneer G. woont al zijn hele leven in een woestijndorp. Alle mensen in het dorp vinden meneer G. aardig. Het is er niet alleen poederdroog, maar ook bijzonder stil. Op een dag gedraagt meneer G. zich wat vreemd. Even later verlaat hij het dorp. Een week later komt meneer G. terug en begint hij een gat te graven, net buiten het dorp. De mensen vragen uitleg. Meneer G. zegt dat hij een bloembol gaat planten omdat het veel te stil is in de woestijn en vooral in het dorp. De dorpelingen hebben er niet veel hoop op: bloemen doen het niet goed in een woestijn en daarenboven maken bloemen geen muziek. Maar meneer G. graaft dapper door. Iedereen denkt dat meneer G. gek geworden is. Meneer G. zorgt dag en nacht voor zijn bloembol: hij beschermt hem tegen de zon en geeft het de helft van zijn eigen schaarse drinkwater. Maar dan gebeurt het: de bol groeit en er verschijnt een bloem zoals nog nooit iemand gezien had. Meteen kwamen er vogels op af die van de zaadjes aten en zo blij waren dat ze begonnen te zingen. Het was één groot luisterfeest en de dorpelingen die eerder meneer G. gek verklaarden, genoten er enorm van. In dit leuke boekje komt een droom uit, hoe onwaarschijnlijk die ook mag zijn. De moraal van het verhaal: als je iets echt wil, moet je er voor gaan! Meneer G. is een klein boekje, met weinig tekst maar veel verhaal. De illustraties zijn erg grappig en mooi uitgewerkt. Een fijn, aan te raden, hebbeding!


22 januari 2015© Pluizer28http://www.pluizer.be
Kirsten de Pré MA
Meneer G. woont al zijn hele leven in een stil dorp in de woestijn. Het is meneer G. er te stil en daarom besluit hij een bloembol in de grond te planten die voor muziek zal zorgen. De dorpsbewoners verklaren meneer G. voor gek. Bloemen kunnen helemaal niet overleven in een gortdroge woestijn en ze kunnen al helemaal geen muziek maken. Of toch wel? Dit prentenboek in klein formaat is een betoog voor het waarmaken van dromen. Deze boodschap is verpakt in een leuk verhaal met een verrassend en origineel einde. De auteur neemt zowel de tekst als de illustraties voor zijn rekening. Dat de auteur tevens stripmaker is, is terug te zien in zijn tekeningen. De karikaturale, stripachtige tekenstijl levert zeer geestige illustraties op. De eerste illustraties waarop het dorp wordt getoond, zijn – zeer toepasselijk – sober, daarna worden de tekeningen uitbundig en kleurrijk. Goede vertaling uit het Spaans. Vanaf ca. 7 jaar.
© NBD Biblion
Het oeuvre van de Spaanse auteur en illustrator Gustavo Roldán wordt gekenmerkt door cartooneske, maar tegelijkertijd menselijke figuurtjes, die in al hun eigenheid overtuigen en beklijven. In zijn nieuwste boek portretteert Roldán zijn protagonist, meneer G., in de basistinten rood, geel en zwart als een innemend en vriendelijk figuurtje. Dankzij het maximale gebruik van witruimte komen de illustraties extra tot hun recht. Hoewel de personages op het eerste gezicht nogal afgelijnd lijken, vallen bij nader inzien de gedetailleerde uitwerking en zwierige nuances op. De vele krullen en franjes verlenen de illustraties een oosterse toets, die nauwgezet aansluit bij de setting, een klein dorpje te midden van eindeloze woestijn. Terwijl de overige, veelal kleinburgerlijke dorpsbewoners letterlijk opgaan in die weidsheid, springt meneer G met zijn kleurrijke rode hoedje meteen in het oog. Hij is dan ook een man met een missie, die kleur, en liefst ook muziek, in het starre dorpje wil introduceren, wat vanuit de visie van de dorpsbewoners natuurlijk als 'gek' en 'vreemd' geldt. Roldán leeft zich vooral in sprekende details uit: kregen meneer G's dorpsgenoten ogen als kruisjes, wat hun onverschilligheid en apathie knap weerspiegelt, dan zetten ze letterlijk en figuurlijk grote, bolle ogen op als ze meneer G's plan in ogenschouw nemen. Een maximale expressie van verbazing kon niet overtuigender verbeeld worden. Het eindresultaat mag er dan ook zijn: een dubbele pagina vullende boom vormt een expansie van kleur en zelfs geluid dankzij een krachtig 'vogelconcert'. Zowel de plot alsook de zwierige uitwerking zijn tegelijkertijd klassiek én van alle tijden. Meneer G vormt een rijk en gelaagd kleinood, dat een overtuigende ode aan de verbeeldende kracht van kleur, muziek en fantasie brengt, zelfs in een klein woestijndorpje. De CPNB selecteerde dit fraai vormgegeven verhaal dan ook als een van de kerntitels voor de komende Nederlandse kinderboekenweek met de welluidende slogan 'beeldtaal in kinderboeken'. [Jürgen Peeters]
Copyright (c) Vlabin-VBC00000000http://www.deleeswelp.be