Beschrijving

Muziek voor kinderen : een unieke kennismaking met de muziekgeschiedenis

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Lannoo in
Samenvatting
In dit naslagwerk wordt de complete muziekgeschiedenis aanschouwelijk gemaakt voor kinderen. De publicatie biedt informatie en illustraties over diverse muziekstijlen, aangevuld met een aantal speelse opdrachten. Bevat een cd met hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis.

Recensie

Muziek voor kinderen

Tanja Maes, 22 januari 2015

Dit boek behandelt muziek in al zijn vormen en soorten. Voor het gemak wordt er een onderverdeling gemaakt in drie grote tijdvakken: Oude muziek (50.000 v. Chr.-1600 na Chr.), Klassieke muziek (1600-1900) en Moderne muziek (1900-). Elk tijdvak wordt dan verder uitgediept met verschillende onderwerpen: instrumenten, componisten, muzikanten, stijlen, culturen, media, enz. Het boek biedt heel wat lees- en kijkvoer en bijzonder veel variatie: blaastechniek op een didgeridoo, Indiase klassieke muziek, dansstijlen, de uitvinding van de elektrische gitaar, en ga zo maar door. De tekst is beknopt en inhoudelijk redelijk beperkt. De klemtoon ligt vooral op de illustraties en foto’s. Het boek is vooral geschikt om er wat willekeurig in te bladeren en hier en daar een fragmentje te lezen. Je vindt ook opdrachten terug die uiteraard allemaal te maken hebben met muziek en die samengaan met een luisterfragment. Zo moet je meedansen op reggae, doen alsof je dirigent bent, een lijstje maken van alle instrumenten die je in het orkest hoort of gewoon het ritme mee tikken. Bij het boek hoort een cd met 34 geluidsfragmenten. Bij sommige hoofdstukken vind je een kadertje dat aangeeft dat bij de tekst een muziekfragment hoort. Die staan goed aangegeven met nummers. Ook hier is variatie troef. Zoals eerder vermeld hoort er vaak een doe-opdracht bij. Het geheel komt nogal druk en rommelig over. Soms wordt je door de tekst geleid met behulp van pijltjes. Dat is echt wel nodig, want veel structuur is er niet in te vinden. Het boek sluit af met een verklarende woordenlijst en een register van musici. Hier ontbreekt toch wel een index met kernwoorden, zodat je bijvoorbeeld kan opzoeken op instrument. Eerder verscheen bij Lannoo ‘Kunst voor kinderen’.


22 januari 2015© Pluizer142http://www.pluizer.be
In dit naslagwerk worden kinderen ingeleid in het haast onbegrensde onderwerp muziek. Het boek is opgedeeld in drie grotere onderdelen: 'oude muziek', 'klassieke muziek' en 'moderne muziek'. Aan het begin van het boek staat een korte gebruiksaanwijzing. En dat is nodig, want vrijwel alles staat door elkaar in deze lijvige muziekgeschiedenis. Per tijdsperiode wordt er wel steeds afgewisseld tussen hoofdstukken over instrumenten, het profiel van een musicus, de muziekstijlen en de uitvoering. Zo is er binnen het kluwen aan informatie toch ergens een rode draad te vinden. Helaas kennen deze onderdelen geen gelijkaardige lay-out, waardoor de lezer visueel nogal wordt overdonderd.
De teksten zijn beknopt en stellen inhoudelijk niet veel voor. De nadruk lijkt voornamelijk op de foto’s te liggen. De verschillende rubrieken werden — maar ook hier zonder regelmaat — voorzien van korte opdrachten, die meestal gepaard gaan met de bijgeleverde cd. De opdrachten variëren van zelf dirigent spelen tot meedansen op reggaemuziek. Op de cd staan 34 nummers die de muzikale hoogtepunten van de hele geschiedenis zouden behelzen. Dat klinkt ambitieus, maar toch werd er een prima selectie gemaakt.
Wanneer een nieuwe muziekstijl geïntroduceerd wordt, wordt de lezer door middel van pijlen door het ontstaan geleid. Dit is, gezien de vaak rommelige bladspiegel, geen overbodige luxe.
Achteraan staan een verklarende woordenlijst en een namenregister waarin alle vermelde musici opgenomen werden. De verschillende instrumenten kregen geen aparte lijst, maar de belangrijkste werden wel mee in de inhoudsopgave gezet.
Na Kunst voor kinderen, waarin kinderen kennismaken met de verschillende kunstvormen en technieken, werd in Muziek voor kinderen geprobeerd om een volledig overzicht te bieden van muziekstijlen en componisten. Een zo compleet mogelijk beeld geven van de muziekgeschiedenis dat ook nog eens aantrekkelijk is voor kinderen, het is een uitdaging. Dit boek leent zich dan ook vooral voor af en toe een stukje lezen. Als je je echt wilt verdiepen, ben je niet aan het juiste adres. De rommelige vormgeving, het gebrek aan structuur en het beetje hapklare muzikale informatie dat de lezer wordt voorgeschoteld, maken dit tot een matige uitgave. [Magali Haesendonck]
Copyright (c) Vlabin-VBC20121015http://www.deleeswelp.be

Details

Titel
Muziek voor kinderen : een unieke kennismaking met de muziekgeschiedenis
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Editie
1
Uitgever
Tielt : Lannoo, 2011
142 p. : illustraties + cd
Oorspr. titel
Children's book of music
ISBN
9789020995794 (hardback)
Doelgroep
Vanaf 9-11 jaar
Jeugd
Onderwerp
Muziek ; geschiedenis
ZIZO
Muziek
SISO
780.1