Beschrijving

Buiten is het oorlog : Anne Frank en haar wereld

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Ploegsma in
Samenvatting
Het leven van Anne Frank verteld voor jonge kinderen a.d.h.v. tien thema's: spelen, familie, oorlog, maatregelen, angst, dagboek, overleven, verliefd, verraden en verschrikkingen. Van haar zorgeloze beginjaren tot het intens verdrietige einde. Met fotokatern.

Recensie

B. Handgraaf
Toen Adolf Hitler aan de macht kwam in Duitsland, vluchtten veel joden naar Nederland. Zo ook de familie Frank. Zij kregen een huis in Amsterdam, waar ze algauw ingeburgerd raakten. Alles ging goed tot ook Nederland in oorlog raakte en joden naar werkkampen werden gestuurd. Om dat te voorkomen, dook de familie Frank onder in het Achterhuis. Hoe het leven van Anne in Nederland en daarna verliep, lezen we in dit boek, dat bestaat uit informatieve en verhalende delen. In het verhaal kijken we mee in het hoofd van Anne en lezen we over haar dagelijks leven. In het informatieve deel leren we wat er in die tijd in Nederland en Duitsland echt gebeurde. Elk verhaal wordt voorafgegaan door een informatief hoofdstuk op verschillende pastelkleuren. Achterin staan o.a. een verantwoording en een literatuurlijst. Op de schutbladen achterin staat een dwarsdoorsnede van het Anne Frank Huis. Een origineel idee maar daardoor kun je het verhaal niet achterelkaar uit lezen. Toch is dit goed verzorgde boek een aanwinst omdat het aansluit bij de leefwereld van basisschoolkinderen, waarvoor het dagboek van Anne Frank nog te moeilijk is. Gekleurde tekeningen en een fotokatern achterin maken het boek af. Een geweldige aanvulling voor de geschiedenisles in het basisonderwijs. Vanaf ca. 10 jaar.
© NBD Biblion
Had Anne Frank nog geleefd dan zou ze nu, anno 2013, 84 zijn geworden. Dan had haar leven zich in Duitsland, Nederland en waarschijnlijk de Verenigde Staten afgespeeld en kenden we haar als een bekend auteur. Want aan schrijven, dat wordt in dit boek wel duidelijk, had Anne haar hart verpand. Op woensdag 5 april 1944 schreef ze in haar dagboek: ‘Maar, en dat is de grote vraag, zal ik ooit nog iets groots kunnen schrijven, zal ik ooit nog eens journaliste en schrijfster worden?’ Een jaar later stierf ze in concentratiekamp Bergen-Belsen, veertien jaar oud. Maar ze is wel een wereldberoemd schrijfster geworden en wel door een boek dat ze wellicht liever niet had geschreven, Het Achterhuis, haar dagboek. In dat dagboek heeft ze de periode (juli 1942 tot augustus 1944) beschreven dat ze met haar ouders, zus en nog enkele anderen ondergedoken zat in het achterste gedeelte van een Amsterdams grachtenpand. Dat verhaal is bekend en behoeft hier geen samenvatting. Minder bekend is voor velen hoe het leven van Anne Frank is verlopen vanaf haar geboorte in Frankfurt am Main tot die fatale datum in augustus 1944, toen de onderduikers uit hun schuilplaats werden weggevoerd. Janny van der Molen heeft zich tot taak gesteld daarvan een helder beeld te schetsen. In de ‘Verantwoording’ schrijft ze: ‘De verhalen die je in dit boek leest, zijn zoveel mogelijk gebaseerd op historische bronnen; opgeschreven en vertelde verhalen van Anne zelf, van haar vader, de helpers en andere mensen die Anne en haar families hebben gekend’. Het echte verhaal waarvan je, als je begint te lezen, al weet hoe het zal aflopen. Dat is een gegeven dat tijdens het lezen voortdurend meespeelt, want ook bij onbekommerde situaties heb je weet van dreigend onheil. Nog sterker als duidelijk wordt wat de Duitse bezetter zich met de Joodse Nederlanders voorgenomen heeft. Het verhaal is opgebouwd aan de hand van tien thema’s die lopen van ‘Een leven vol plezier’ tot ‘Annes dood’. Aan elk thema gaat een korte inleiding vooraf die de gebeurtenissen in hun historisch perspectief plaatst. Vooral in het gedeelte van het boek waarin de onderduikperiode ter sprake komt, is uiteraard gebruik gemaakt van en geciteerd uit Het Achterhuis. Tekeningen en familiefoto’s brengen de beschreven gebeurtenissen dichtbij. Een boeiend en tegelijk navrant verslag van een meisjesleven dat zo veelbelovend begon en zo ontluisterend eindigde.
[Herman Kakebeeke]
Copyright (c) Vlabin-VBC20130531http://www.deleeswelp.be