Beschrijving

Recensie

Drs. J. van der Meulen
In 1955, 5 jaar voor de onafhankelijkheid, voorzag een Belgische hoogleraar pas over 30 jaar een zelfstandig Congo. De meeste Belgen vonden die termijn absurd kort. De ontwikkelingen in de rest van het Afrikaanse continent dwongen echter tot spoed. De veranderingen voltrokken zich in een zodanig tempo dat vrijwel niemand deze kon bijbenen en zeker niet de meesten van de 100.000 Belgen, waaronder 20.000 koloniale ambtenaren. Er is veel geschreven over de begintijd van Congo's onafhankelijkheid, maar erg weinig over de Belgen die de soevereiniteitsoverdracht in Congo hebben meegemaakt en in paniek gevlucht zijn voor de daarop gevolgde chaos. De auteur heeft dagboekfragmenten van en interviews met Vlaamse oud-kolonialen verzamelt en in een chronologische volgorde geplaatst. De persoonlijke belevenissen verbindt hij met het relaas van de feitelijke gebeurtenissen. Dit boek levert een waardevolle bijdrage aan de koloniale geschiedenis van Congo over de periode 1930 tot 1960.
© NBD Biblion