Beschrijving

Recensie

Dick Welsink.
In 1986 verscheen de bundel Nederlandse Literatuur van de negentiende eeuw onder redactie van W. van den Berg de Peter van Zonneveld. Een soortgelijke publikatie, nu gewijd aan de Vlaamse letterkunde van het tijdvak 1815-1890, mocht niet uitblijven. Een keur van medewerkers snijdt in opstellen van uiteenlopende aard een reeks onderwerpen aan: De leeuw van Vlaanderen als historische roman en nationaal epos (Walter Gobbers), periodisering en periodiseringscriteria (Marcel de Smedt), de Brusselse tijdschriften (1815-1846) en de Nederlandse Letterkunde (Michel Hanot), de problematiek van de Franse en Nederlandse nadruk (contrefaçon) in Belgie͏̈ (Ada Deprez), de literatuurreceptie bij arbeiders in het midden van de negentiende eeuw te Gent (Helmut Gaus), typologie van de Vlaamse auteur omstreeks 1860 (Marijke Verbeke), de gelegenheidsdichter Gezelle en zijn publiek (Piet Couttenier). Alle bijdragen, waarvan ik hier wegens ruimtegebrek slechts de helft kon noemen, zijn voorzien van een degelijk en in enkele gevallen zeer uitgebreid notenappataat.
© NBD Biblion