Beschrijving

Recensie

Ria Scholten-Boswerger
Begin twaalfde eeuw: Wolfram, oudste zoon van Reiner Reinhart, heer van Groenenk, is voorbestemd zijn vader op te volgen, maar hij wil eerst ridder zijn. Als hij na enige tijd als gevierd krijger thuis komt, wacht Reiner hem op met een adellijk meisje als bruid. Wolfram is echter verliefd op de dochter van een vrijgevochten beeldhouwer. Reiner laat de beeldhouwer en zijn gezin verdwijnen, waarop Wolfram voorgoed het landgoed verlaat om zijn geliefde te zoeken. Zijn reis voert dwars door Europa naar het Midden-Oosten in de voetsporen van kruisvaarders. Jaren woont hij tussen Moslims, die hij met heel andere ogen gaat zien. Na vele jaren keert hij terug naar Groenenk. Boeiend, vlot leesbaar historisch verhaal. Geeft prima tijdsbeeld. Cultuurverschillen tussen het 12e-eeuwse Europa en het Midden-Oosten komen duidelijk naar voren. Veel grof geweld, maar ook romantiek. De tijdspanne binnen de lange getitelde hoofdstukken is soms verwarrend en slordig. Geloofwaardige karakterontwikkeling van hoofdpersoon. Overige personen blijven oppervlakkig. Vanaf ca. 15 jaar.
© NBD Biblion