Beschrijving

Recensie

Isabelle de Ridder
Pit en Puf zijn vreemde wezentjes: Boeboeks. Ze zijn geen mensen maar ook geen beestjes. Mensen zien nooit Boeboeks. Of toch wel? Deel uit de serie 'Groeiboeken', waarbij de moeilijkheidsgraad toeneemt, naarmate je verder in het boek komt. De uitgave is opgesplitst in vier delen, van AVI-Start t/m AVI-M4, met twee hoofdstukken per AVI-niveau. Het verhaal loopt door alle hoofdstukken door en stimuleert om door te lezen op een hoger niveau. Het eerste deel bevat uitsluitend eenlettergrepige woorden. In het tweede deel worden de letters kleiner en de tekstblokjes groter. De letters in het derde deel zijn nog iets kleiner. Er komen ook tweelettergrepige woorden voor, evenals interpunctie en hoofdletters. In het laatste deel zijn de letters klein, tekstblokken het grootst, en zinnen langer en complexer. Het geheel is aantrekkelijk uitgevoerd met veel vrolijk gekleurde, grappige illustraties. Het boek spreekt een grote doelgroep aan. Beginnende lezers kunnen zichzelf uitdagen en alvast op een hoger niveau lezen en voor de lezer op AVI-M4 is het prettig dat het eerst deel zo lekker wegleest. Vanaf ca. 6 jaar.
© NBD Biblion