Resultaten

 1. Boek
  Nederlands
  In de reeks
  Oogst van de landschappen ; 3
  Samenvatting
  Geschiedenis, achtergronden en onderhoud van voor ons veenlandschap kenmerkende landschapselementen als sloten, wegen, grondgebruik, dijkjes, banpalen, beschoeiingen, heggen, eendenkooien, kerkhoven, oude monumenten, grondgebruik, snoeimethoden, waterkeringen.