Beschrijving

Recensie

Dr. E.A. van Kemenade
Via veranderende locaties en perspectieven neemt de auteur ons mee naar de soms moeizame levens van de drie hoofdpersonen Remy, Arthur en Paul, drie jonge vaders, die op ingenieuze wijze met elkaar verbonden zijn. Tegen het einde neemt het verhaal een verrassende wending en toch komt het einde niet onverwacht. Het verhaal boeit van begin tot eind, alsof het een detective is. Veel leed, maar met de kracht van hoop in tijden van tegenslag, met een duidelijke positieve ondertoon: alle dingen zijn schitterend! Kleine druk. De zesde roman van de auteur (1970).
© NBD Biblion
Alle dingen zijn schitterend is opgebouwd als een doolhof. De personages nemen een eigen ingang en zoeken hun weg. Allen worstelen ze ergens mee. Op sommige punten raken hun levens elkaar en steeds meer blijkt dat ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Arthur Rauwman is een journalist die een gelukkig gezinsleven zou hebben, ware het niet dat zijn tienjarig zoontje Taij wacht op een donorhart. Medicijnen helpen niet langer en zonder donorhart zal de jongen sterven. Arthur werkt aan een verhaal over Remy van Sand, wiens tas met schriften vol dagboekaantekeningen hij van rechercheur Paul Martens heeft gekregen. Hoe Paul de tas in zijn bezit heeft gekregen, blijft lang onduidelijk.
Remy worstelt al sinds zijn jeugd met het leven. Hij kan de zelfmoord van zijn zus Estee niet loslaten, evenmin als het gegeven dat de man met wie zijn moeder is getrouwd niet zijn vader blijkt te zijn. Remy is verwekt tijdens een buitenechtelijke affaire, iets dat hij pas op latere leeftijd van een tante verneemt. Met zijn moeder onderhoudt hij een gecompliceerde relatie. Door een tumor in zijn hoofd, die niet kan worden behandeld, verliest hij steeds meer de grip op zijn leven. Zijn vrouw Miriam, aan wie hij niet heeft vertelt dat hij ongeneeslijk ziek is, heeft hem de toegang tot het huis en zijn dochter ontzegd, nadat hij haar een keer een flinke klap heeft gegeven. Zijn privéleven krijgt hij niet op orde. In zijn werk is hij een gedreven docent maatschappijleer die een goed contact heeft met zijn leerlingen, onder wie Zoë, de dochter van Paul. Het meisje heeft het moeilijk met de scheiding van haar ouders en snijdt zichzelf. Zoë zoekt steun bij Remy en voelt zich door hem begrepen. Remy leert in het ziekenhuis Taij kennen en zorgt ervoor dat de jongen weer een toekomstperspectief krijgt.
Alle dingen zijn schitterend is verbonden met Boogers' eerdere werk zoals Het boek Estee, over een meisje dat via taal zichzelf en de wereld probeert te verklaren, en Het waanzinnige van sneeuw, over Remy, een jongetje dat de na zelfmoord van zijn zus Estee weer grip op het leven probeert te krijgen.
Het verhaal is fragmentarisch van opbouw en wordt verteld vanuit verschillende ik-perspectieven. De verhaallijnen zijn asynchroon. Eenzelfde gebeurtenis die in het ene leven al heeft plaatsgevonden, lijkt in het leven van een ander veel later in de tijd aan bod te komen. Toch is het verhaal zo geschreven dat de ene gebeurtenis de andere op logische wijze in gang zet. Hieruit blijkt het vakmanschap van de auteur. Het boek leest als een modern sprookje met voor de een een goede afloop en voor de ander een slechte, hoewel alle personages op het einde hebben gevonden wat ze zochten.
[Marianne Reijnders]
Copyright (c) Vlabin-VBC20141031http://www.deleeswolf.be