Beschrijving

Recensie

C.C. Oliemans
Deze roman valt uiteen in twee helften waarvan de plotlijnen meer associatief dan narratief met elkaar te maken hebben. In het ene deel volgen we George, een jong Engels meisje dat kortgeleden haar moeder heeft verloren en dat nu nog steeds probeert om inzicht te krijgen in wat het betekent als iemand er opeens niet meer is. Haar rouwende vader biedt daarbij weinig hulp, maar haar nieuwe vriendin H des te meer, en ze beginnen aan een project rondom de vijftiende-eeuwse Italiaanse schilder Francesco del Cossa. Die is de hoofdpersoon van het tweede deel, waarin we zijn levensloop en zijn schilderkundige opvattingen volgen, hoewel hij in de visie van de schrijfster eigenlijk een zij is die zich als man vermomt om zo minder mannelijke aandacht en meer werk van opdrachtgevers te krijgen. Intrigerend en zeer goed geschreven, maar Del Cossa's verhaal is zó dichterlijk geschreven en met zóveel sprongen in tijd en plot, dat het soms moeilijk is om precies te weten wat er gebeurt en wat zijn/haar belevenissen te maken hebben met die van George. Fantasierijk en speels, maar soms ook troebel.
© NBD Biblion