Beschrijving

De zwarte met het witte hart : roman

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Uitgeverij De Arbeiderspers in
Samenvatting
In 1837 werden twee Afrikaanse prinsjes door de Nederlandse regering als onderpand in een illegale handelstransactie naar Nederland gevoerd en hier opgevoed. De ene prins past zich aan, wordt als een Nederlander, de ander probeert zijn Afrikaanse identiteit te behouden. De ontworteling en de cultuurschok hun uiteindelijk allebei noodlottig. Historische roman, gereconstrueerd uit officiële en privédocumenten.

Recensie

Redactie
Een magistrale en onthutsende historische roman, gereconstrueerd uit officiële en privédocumenten. In 1837 werden twee Afrikaanse prinsjes door de Nederlandse regering als onderpand in een illegale handelstransactie naar Nederland gevoerd en hier opgevoed. De ene prins past zich aan, wordt als een Nederlander, de ander probeert zijn Afrikaanse identiteit te behouden. Maar beiden gaan eraan ten gronde. Een van hen, prins Kwasi, vertelt in 1900 in flash-backvorm tijdens het schrijven aan zijn dagboek op Java hun beider trieste levensgeschiedenis. Hoogtepunt is zijn ontmoeting met hun 'ontvoerder', die de oorzaak van hun ondergang uit gewetenswroeging onderzocht. De prinsen bleken het slachtoffer van de toentertijd heersende opvatting dat het bestuur in Indië gebaseerd diende te zijn op de morele en intellectuele superioriteit van het blanke ras over het bruine. Deze boeiende, ontroerende, soms wrange roman is een indrukwekkende verbeelding van isolement en tragiek, en van morele inferioriteit bij het toenmalige Nederlandse gezag en haar ambtsdragers. Vanaf de 50e druk aangevuld met een nawoord van Japin (20 blz.); de twee katerns met illustraties (deels in kleur) zijn in deze herdruk weer vervallen. Paperback; kleine druk.
© NBD Biblion
In 1837 worden Kwasi en Kwame, twee Afrikaanse prinsjes, aan koning Willem I van Nederland geschonken. De kinderen dienen als onderpand voor een illegale slavenhandel van de Nederlandse regering. In Delft worden de zwarte jongens als Hollanders opgevoed. Ver van hun ouders en hun volk verleren ze hun taal en gebruiken. Ze worden als bezienswaardigheid geïntroduceerd aan het Haagse hof, waar ze bevriend raken met prinses Sophie. De jongens blijken twee verschillende naturen, want terwijl de ene een echte Nederlander wil worden, vecht de ander om zijn Afrikaanse identiteit te behouden. Toch wordt de ontworteling en de cultuurschok hun uiteindelijk allebei noodlottig.

Deze historische feiten vormen de achtergrond van wat een geslaagde kruising tussen een historische en psychologische roman kan worden genoemd. Indringend beschrijft Arthur Japin de levensloop van de twee jongens tegen de achtergrond van de 19de eeuw. Met een rijk palet van impressionistische toetsen schetst hij het reilen en zeilen aan de Europese hoven, de handel in slaven en het leven op de plantages. Ook aan onderhuidse spanning ontbreekt het niet, want de verhaallijn is opgevat als een doorlopende flashback, bekeken vanuit het standpunt van Kwasi. Hij ontdekt gaandeweg het complot waarmee de Nederlandse regering zijn Indische carrière heeft gedwarsboomd. Stijl en taalgebruik moeten voor Couperus niet onderdoen. De dialogen zijn direct en getuigen vaak van een sprankele ironie. Na een knap debuut met de verhalenbundel Magonische verhalen (1996) beantwoordt Arthur Japin met zijn eerste roman ruimschoots aan de hooggestemde verwachtingen.
[Staf Schoeters]
Copyright (c) Vlabin-VBC2000http://www.deleeswolf.be