Beschrijving

Recensie

G. Brandorff
Deze helder geschreven publicatie richt zich op ouders en begeleiders van kinderen met een grote diversiteit van 'autisme' (= autismesprectrumstoornissen). Beschreven worden achtergronden, onderzoek, behandelmogelijkheden, maar vooral praktische informatie over frequent voorkomende problemen (onder meer invloed op het gezinsleven, gedrag, communicatie, voeding, preoccupatie). Gebaseerd op gevalsbeschrijvingen bieden de auteurs goed te volgen strategieën ter stimulering van ontwikkeling van de kinderen aan. Een duidelijke indeling, een beperkte vakterminologie, samenvattingen en diverse nuttige bijlagen maken deze autismegids tot voor en breed publiek toegankelijke uitgave. Uitstekend te gebruiken in combinatie met Boyd, 'Oudergids Asperger-syndroom' (2005)*.
© NBD Biblion
Autismespectrumstoornis (ASS) is geen aandoening die bij de geboorte kan worden vastgesteld; er zijn geen onmiskenbare kenmerken en geen bloedtesten om de handicap te ontdekken. Meestal is het de ouder die als eerste vermoedt dat er iets aan de hand is met de ontwikkeling en/of het gedrag van zijn kind. Vooraleer een specialist de uiteindelijke diagnose kan stellen, gaat er meestal een lange periode van observatie en tests aan vooraf. De Hulpgids autisme werd geschreven voor ouders en begeleiders en bevat praktische informatie over de manier waarop men kan omgaan met veelvoorkomende problemen bij kinderen met ASS. Het eerste deel geeft een beschrijving van het gedrag dat kan wijzen op autisme en licht een aantal symptomen toe. In het tweede deel wordt ingegaan op de wijze waarop kinderen met autisme volgens onderzoekers denken, hoe ze de wereld ervaren en waarom ze zich anders gedragen. Deel drie geeft praktische richtlijnen om het gedrag van kinderen te reguleren en corrigeren. In dit laatste deel worden oplossingen aangereikt voor alledaagse problemen zoals eten, zindelijk worden en slapen, maar ook manieren om met agressie, frustratie, preoccupaties en woedeaanvallen om te gaan en om communicatie en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Elk hoofdstuk geeft verschillende gevalsbeschrijvingen. Hulpgids autisme is een zeer bruikbaar naslagwerk, waarin zowel kernautisme als Asperger, PDD-NOS en atypisch autisme -- deze termen worden uiteraard ook verduidelijkt in een apart hoofdstuk -- aan bod komen. [Joke De Wit]
Copyright (c) Vlabin-VBC20051231http://www.deleeswolf.be