Beschrijving

Recensie

Joost Jonker
Vanuit een journalistieke carrière stapte de auteur eerst over naar de Brusselse bureaucratie en vervolgens naar het Europees Parlement, waarvan hij tot vorig jaar lid was voor de liberalen. Deze sterk persoonlijk getinte beschouwing over de werking van het Parlement is dus geschreven op basis van zowel een grote ervaring en deskundigheid, als de nieuwsgierige scepsis van een goede journalist. De titel vat samen wat volgens hem aan het Europees Parlement schort. De leden gedragen zich als koninkjes die dromen van en werken aan een beloofd land, dat echter nooit zal komen. Ze verwijderen zich daardoor van de werkelijkheid, met wonderlijke beslissingen, het laten voortduren van misstanden en soms met regelrecht wangedrag als gevolg. Met vaardige hand etaleert Eppink een reeks van dergelijke gebeurtenissen en toestanden. Daarbij put hij zoveel uit eigen ervaringen, dat het boek soms als een zelfrechtvaardiging leest. Aan het einde geeft hij ook een oplossing voor de kwalen: meer macht zou teruggegeven moeten worden aan de lidstaten, zodat het Europees Parlement bij de les blijft.
© NBD Biblion