Beschrijving

Vreemdeling zoekt kamer

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Zirimiri Press in
Samenvatting
In het New York van 1946 is dokter Marek, een Tsjechische arts, op zoek naar een kamer. Hij heeft het voornemen om zijn wetenschappelijke geschrift hier af te ronden. Hij verlangt naar rust en stilte, een kamer met een bed en een bureau waaraan hij kan werken, maar steeds ontstaan er onbenullige misverstanden tussen de verhuurder en de arts - een verkeerd begrepen woord, een verkeerd begrepen gebaar - en wordt hij weer gedwongen te verkassen. Wat is het verleden van dokter Marek?

Recensie

Bellen met de maagd Maria

Christophe Vekeman, 07 november 2018

Roman. Vreemdeling zoekt kamer bewijst dat Egon Hostovský een van de groten van de Tsjechische literatuur was.

Egon Hostovský (1908-1973) was een bloedverwant van Stefan Zweig en schijnt bevriend te zijn geweest met Graham Greene, die ooit te kennen gaf: 'Mijn eerste kennismaking met Egon Hostovský ademde iets van de sfeer in zijn boeken, een complexe sfeer van zwarte humor, melodrama en wanhoop.'

Getuige het zopas vertaalde en door uitgeverij Zirimiri zeer aanlokkelijk vormgegeven Vreemdeling zoekt kamer vallen er bij Hostovský inderdaad markante parallellen te trekken tussen zijn leven en zijn werk. In zijn hoedanigheid van vluchteling, eerst als Jood voor de nazi's, vervolgens als intellectueel en schrijver voor de communistische coupplegers in Tsjechoslowakije, zodat hij zich na omwegen langs onder meer België, Frankrijk, Portugal en Noorwegen ten langen leste definitief vestigde in de Verenigde Staten, zou hij in elk geval zijn leven lang kunnen blijven navoelen wat hij de hoofdfiguur van zijn in 1947 verschenen roman had laten verzuchten: 'Nu is de oorlog voorbij (...) maar alsof de duvel ermee speelt, moet ik toch gast blijven. (...) Gast zijn, eeuwig gast zijn - ondermijnt het zelfvertrouwen.'

Woorden zijn dit, uiteraard, die het gezien de wereldlijke situatie van vandaag nog altijd in zich hebben om uit te nodigen tot empathie en bezinning, al moet gelukkig ook gezegd dat Hostovský geenszins het woord vanaf een soort van kansel tot ons richt, en de lezer al helemaal geen grauw-realistische prak heeft te voeren - de zwarte humor waarover Graham Greene het had, en die het hele boek in zijn greep houdt, zélfs in de passages waar er niets te lachen valt, steekt daar doeltreffend een stokje voor.

Rare snijboon

Hoofdpersoon van de roman is dokter Marek, die als Tsjechische banneling in het New York van 1946 slechts één streefdoel voor ogen houdt: een kalme kamer vinden, met daarin een geschikte tafel ('Ik ben op tafels gesteld...'), om aldus in de gelegenheid te zijn een wetenschappelijk proefschrift te voltooien dat de mensheid moet verlossen van de kwaal der hoge bloeddruk. Geld heeft hij in min of meer voldoende mate, en al acht menigeen hem 'een rare snijboon', daartegenover staat dat hij er even dikwijls moeiteloos in slaagt anderen door zijn wonderlijke karakter in een roes van weldadigheid te doen verzeilen.

Dus waaraan kan het dan toch liggen dat hij in zijn zoektocht naar logies van iets langere duur zonder genade van het kastje naar de muur gestuurd wordt, ruzie krijgt zodra hij meent de vrede tussen vier muren te hebben gevonden, en helaas moet vaststellen dat hem steevast dezelfde deur gewezen wordt die hem zopas nog met herbergzame zwier wijd werd geopend? 'Wat moet ik doen', zo vraagt hij zich op een bepaald moment af bij wijze van antwoord op deze kwestie, 'als ik overal alleen maar gekken tegenkom?'

De eenzaamheid van dokter Marek, die hem er bijwijlen toe brengt met de Heilige Maagd te gaan telefoneren, is van de schrijnendste want duidelijk ongeneeslijke soort. Ongetwijfeld is het mede dat wat deze roman, in tegenstelling tot 'gasten en vis', die 'maar drie dagen fris' blijven, zo tijdloos maakt.

07 november 2018© De Morgen40

Dokter Marek zoekt rust

Peter Swanborn, 08 december 2018

Zelden vat een titel een boek zo goed samen. Tot in het laatste hoofdstuk van Vreemdeling zoekt kamer van de Tsjechische schrijver Egon Hostovsky (1908-1973) is de hoofdpersoon op zoek naar een kamer. Dokter Marek wil zijn boek voltooien en heeft rust nodig om zich te concentreren. Maar welke verblijfplaats hij ook vindt in het New York van na de Tweede Wereldoorlog, iedereen beschouwt hem als de behoeftige vreemdeling die met geld en aandacht geholpen moet worden. Rust is ver te zoeken.

Het levert hilarische scènes op, zoals in het huis van de rijke mevrouw Carson die eerst haar minachting voor de zonderlinge dokter moeilijk voor zich kan houden, vervolgens tot haar schrik verliefd wordt op 'dat wrak, op die ziekelijke figuur, die slapjanus, die rare snijboon en ongelikte beer'. Ook bij professor Wagner gaat het mis. Daar is de labiele zoon de stoorzender die dokter Marek het werken onmogelijk maakt.

Hostovsky laat in het midden wat voor belangrijk werk dokter Marek te voltooien heeft. Het meeste wat we over hem te weten komen, horen we via de overige personages. Dat werkt goed, want de lezer blijft zich zo afvragen wie Marek nou eigenlijk is en wat zijn drijfveer is. Tegelijk groeit het vermoeden dat de dokter een portret is van iedere vreemdeling, van de mens die vooral bestaat uit de projecties van anderen.

Dat Marek aan het eind ten prooi valt aan religieuze waanzin is wat veel van het goede. Ook op andere momenten weet Hostovsky niet altijd maat te houden. Dit neemt niet weg dat Vreemdeling zoekt kamer een scherp beeld geeft van de problemen die iemand ondervindt als hij noodgedwongen zijn heil zoekt in een vreemd land. De Joodse Hostovsky wist waarover hij schreef. Bijna zijn hele leven bracht hij in ballingschap door.

****

Uit het Tsjechisch vertaald door Edgar de Bruin. Zirimiri; 240 pagina's; € 18,95.

08 december 2018© De Volkskrant98