Beschrijving

Recensie

Dr. D.G. van der Steen
Eva Meijer (1980) is niet alleen beeldend kunstenaar en singer-songwriter, ze is ook schrijver en filosoof. In die laatste hoedanigheid promoveerde ze onlangs cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'Political animal voices' (2017), over de politieke stemmen van niet-menselijke dieren. Dit essay verscheen tegelijk met haar proefschrift, en is daarop gebaseerd. Naar haar mening zijn mensen en andere dieren veel nauwer verwant dan doorgaans wordt aangenomen. Ook niet-menselijke dieren hebben talen en ook zij bedrijven politiek, en dat inzicht leidt tot de vraag hoe wij hun politieke participatie kunnen bevorderen. Wat is rechtvaardig? En wat willen zij eigenlijk? Actueel en indringend. Met uitgebreide noten. Eerder schreef de auteur o.a. 'Dierentalen' (2016)*, de voorloper van dit essay.
© NBD Biblion