Beschrijving

Recensie

J. IJbema
Sterk autobiografische roman over de periode direct na de instorting van Hitler-Duitsland. Scherp hekelt Fallada (1893-1947) de instelling van de doorsnee burger, die zijn handen in onschuld wast. Daarnaast schetst hij helder de totale ontreddering van de bevolking, die in de strijd om het naakte bestaan elk redmiddel aangrijpt. De hoofdpersoon, een schrijver die tijdelijk burgemeester is, doet dat met behulp van alcohol en andere roesmiddelen, waardoor hij zijn greep op het bestaan dreigt te verliezen. Een roman die Fallada’s eigen crisis en die van de Duitse burger eerlijk weergeeft. Voor lezers van 'In mijn vreemde land'* een welkom vervolg, dat qua structuur en stijl wel enigszins lijdt onder Fallada’s depressie. Een authentiek tijdsdocument, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald. Vrij kleine druk.
© NBD Biblion