Beschrijving

Recensie

Redactie
In 1989 was Hugo Claus de auteur van het Boekenweekgeschenk. Elf jaar later, in 2000, was hij de schrijver van de tegenhanger daarvan: de speciale uitgave voor De Literaire Boekenmaand van De Bijenkorf. Luc Scholten, kunsthandelaar, samenwonend met Agnes, ontmoet na een botsing met een fietser zijn oude vriend Frans Naessens met wie hij wat gaat drinken. In het besloten etablissement komt een vrouw binnen die bij Naessens blijkt te horen. Luc realiseert zich dat hij haar moet kennen, maar in blinde paniek verstaat hij haar naam niet als Naessens haar aan hem voorstelt. Pas thuis, na een korte slaap, dringt plotsklaps tot hem door wie het was die hij niet herkend heeft: zijn oude geliefde Laura voor wie hij zijn eerste vrouw verlaten heeft. Dan begint een zoektocht, eerst in het echt, en wanneer hij haar gevonden heeft, in zijn geheugen.Uiteindelijk keert hij terug naar Agnes. Een boeiende novelle vol verbale zwier. Gebonden herdruk op pocketformaat; vrij kleine druk.
© NBD Biblion
Een slaapwandeling verscheen in eerste druk in maart 2000 naar aanleiding van de Boekenweek in Nederland, die onder het motto 'Lectori Salutem. Verhalen uit de klassieke oudheid' de aandacht vestigde op de Griekse en Romeinse klassieken. Claus heeft zijn verhaal ingebed in de mythe van Orpheus en Eurydice. In een wervelend verhaal, waarin fictie en werkelijkheid voortdurend door elkaar lopen, laat hij zijn hoofdfiguur Luc Scholten het relaas doen van een verdroomde zoektocht naar zijn vroegere geliefde Laura. Het verhaal van Scholtens slaapwandeling begint ogenschijnlijk realistisch: hij vertelt aan zijn vriendin Agnes dat hij toevallig, net op het moment dat hij werd aangereden door een onvoorzichtige fietser, zijn vriend van weleer, Frans Naessens, tegen het lijf is gelopen. Die nodigt hem uit de bijeenkomst van het Sint-Rochusgezelschap bij te wonen. Eens terug thuis -- zo wordt het althans voorgesteld -- komt het Scholten eindelijk voor de geest dat Naessens' vriendin zijn ex-geliefde Laura is. In een soort paniekreactie -- zo althans stelt Claus het voor -- begint Scholten aan zijn zoektocht naar haar. Hoogtepunt erin is het seksfeestje waarheen Naessens en Laura hem meetronen en waar hij definitief afscheid moet nemen van zijn geliefde. Eens hij dan terug wakker is geworden (in zijn garage overigens, waar hij naast zich een verroeste fiets opmerkt -- cf. de beginscène met de fietser) herinnert Scholten zich het eerste begin: de ontmoeting met Laura op de Parijse metro (de ondergrondse -- het Orpheus-motief), het moment trouwens waarop hij, toen al, afscheid van haar heeft genomen.
Onder het mom van een ogenschijnlijk oppervlakkig en eenduidig verhaal verweeft Claus antieke en moderne motieven met elkaar in een ronduit schitterend verhaal. Scholtens telkens weer terugkerende versprekingen bv. ("De beschadigde woorden zullen zich vermenigvuldigen. Als broden") zorgen voor een licht relativerende toon, maar verwijzen eveneens naar de orakeltaal van de klassieken. Even nadrukkelijk keert het motief van het spreken en het niet-spreken terug. In de kelder waar hij de orgie bijwoont, vertelt een van de aanwezigen over Hector, de Trojaanse held die rond zijn belegerde stad sneuvelde. Zegt -- bedenkt -- Scholten: Hector is de man die onze televisie kwam herstellen en sindsdien van Agnes' charmes mag genieten. Ten slotte gaat Een slaapwandeling ook over de herinnering (in wat zijn laatste gesprek met Laura wordt, wijst Scholten erop dat mensen misschien ook wel nieuwe hersencellen kunnen kweken, net zoals de kanaries die duizenden neuronen kweken om nieuwe liedjes te kunnen leren) en over de macht van de taal, aan het "overgeleverd zijn aan taal en aan toeval en dat dit herkennen het enige is dat ons rest." [Jooris Van Hulle]
Copyright (c) Vlabin-VBC2000http://www.deleeswolf.be