Beschrijving

De eeuw van het debat : de ontwikkeling van het publieke debat in Nederland en Engeland 1800-1920

Boek
Nederlands
Uitgegeven
door Wereldbibliotheek in
Samenvatting
Geschiedenis van de 'debatingclubs' als oefenschool voor politici in Nederland in de negentiende eeuw, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met Groot-Brittannie͏̈, waar tegelijkertijd een andere, meer theatrale stijl van debatteren ontstond.

Recensie

Dr. B.J.S. Hoetjes
De handelseditie van een proefschrift (geschiedenis, aan de universiteit Groningen) over de publieke/politieke debatgenootschappen in Nederland en Engeland. De schrijver behandelt de ontwikkeling, werkwijze en gedachten achter deze genootschappen, die in Nederland naar Engels voorbeeld werden opgestart in het midden van de negentiende eeuw, maar door de verzuiling en partijontwikkeling op de achtergrond raakten. Overeenkomsten, maar vooral verschillen tussen beide landen komen aan de orde. Een grondig wetenschappelijk werk, lijvig, maar toch goed leesbaar, met uiteraard eindnoten, een bronnen- en literatuuroverzicht en een register. Voor politiek en historisch geschoolde en geïnteresseerde lezers.
© NBD Biblion