Beschrijving

Recensie

Dr. Har Brok.
In dit uiterst leesbare boekje karakteriseert de auteur een actuele taalvariant van het Nederlands, die als 'Poldernederlands' in 1998 een naam kreeg en die gekenmerkt wordt door een áfwaaikende autspraak'. Dit taalfenomeen werd in 1997 bij de Dodenherdenking in ruime kring bekend via zangeres Trijntje Oosterhuis ('de verleiden taaid van vreide is aurlog') en bleek vooral in opmars bij jonge, ambitieuze vrouwen, met name in de journalistiek en de kunsten. Stroop wijst aan dat het intussen steeds meer sprekers verovert. Hij schetst als Neerlandicus de voorgeschiedenis en maatschappelijke factoren die het Poldernederlands begunstigen, aan de hand van talloze actuele voorbeelden. Hij vergelijkt deze tendens met eerdere en recente taalontwikkelingen, die vanuit geografische taalvariatie verklaard konden worden. Het komt niet vaak voor dat een gedegen taalkundige aanpak zo goed leesbaar is, maar deze uitgave is wat dat betreft geslaagd. Mede door materiaalverantwoording, bijlagen, register en literatuuropgave is dit boekje niet alleen voor gei͏̈nteresseerden in het algemeen, maar ook voor taalkundigen zeer de moeite waard.
© NBD Biblion