Beschrijving

Recensie

Virgi Smits-Beuken
Cursusboek (A4-formaat) Nederlandse taal voor anderstalige jongeren met kennis van het Latijnse schrift en de klanken die bij de letters horen. Op alfabetiseringsniveau worden beginnende lezers wegwijs gemaakt door teksten en (invul)oefeningen over vijf tieners: Bem, Rada, Milka, Mo en Tuu (13-17 jaar). Het boek bestaat uit vijf lessen die aansluiten bij het referentiekader van tieners: ‘Naar school’, ‘Vrije tijd’, ‘Thuis’, ‘Nederland’ en ‘Toekomst’. Elke les bestaat uit vier delen: een tekst in de vorm van een correspondentie (briefje, mailtje enz.), een tekst waarin nieuwe concepten worden behandeld (sporten, fiets), een tekst waarvoor iets opgezocht moet worden of waarin instructie staat (vakopleiding), en een verhaal of een gedicht. Er wordt voornamelijk gewerkt met klankzuivere woorden, maar ook moeilijker woorden die van belang zijn en vervoeging van werkwoorden komen beperkt aan bod. Leren lezen en ontwikkeling van de woordenschat gaan mooi samen. Duidelijk lettertype en goede lay-out met hier en daar een tekening of foto in kleur. Antwoorden en docentenhandleiding zijn (slechts éénmaal) te downloaden met een unieke code. Daarom uitsluitend onder begeleiding te gebruiken. Aantrekkelijk materiaal voor leerlingen ISK vanaf ca. 12 t/m 18 jaar.
© NBD Biblion