Beschrijving

Recensie

Met deze boeiende debuutbundel kiest Kurt de Boodt voor een combinatie van lyriek en plastische kunst. In de diverse reeksen verkent de dichter genuanceerd, sfeervol en met veel oog voor het juiste detail de stilte en de stilstand van het portret en het stilleven. Poëzie verschijnt in die optiek als een eigen vorm van stil-leven, verstilling en stolling die enerzijds het overleven garandeert en de tijd overwint, maar anderzijds leidt tot het stilleggen van elke dynamiek. De Boodt weet deze thematiek een extra dimensie te geven door te vertrekken vanuit kleine, concrete details en van daaruit metonymisch een hele wereld op te bouwen. Bij die centrale thematiek laat de dichter zich daarenboven doorlopend inspireren door het plastische kunstwerk dat hem boeit. De grote diversiteit aan plastische kunst (opgenomen in fraaie kleurenillustraties) staat daarbij garant voor uiteenlopende tonaliteiten en sferen. Het verleent aan deze bundel alleszins een grotere herkenbaarheid dan vaak bij dit soort beeldpoëzie het geval is. Het project van De Boodt mag dan wel een zeker abstract karakter hebben, zijn poëzie heeft dat allerminst. En alles staat stil is daardoor uitgegroeid tot een krachtig en boeiend debuut. [Dirk De Geest]
Copyright (c) Vlabin-VBC20011231http://www.deleeswolf.be