Beschrijving

Recensie

G. Reindersma
Tienerroman samengesteld uit los aaneengeregen situaties met steeds wisselende personages en dialogen. Enerzijds geschreven als knieval voor de tiener voor wie het leven zich snel en flitsend moet manifesteren, anderzijds een moeilijke vorm om greep op het verhaal te krijgen en overzicht te behouden. 'Wie is wie', blijft een puzzel omdat personages weinig karakter meekrijgen en vooral uit hun doen en laten herkend moeten worden. Ook de ouders van het vriendenclubje worden alleen met de voornaam aangeduid, omdat de omgang overwegend vriendschappelijk is. Verder zijn alle personages voortdurend in beweging en gebeurt er altijd wel iets, of wordt er een suggestie van iets dreigends gegeven. Het boek is geschreven als een soap: een eindeloze reeks van gebeurtenissen, soms nogal opgeblazen, soms echt dramatisch en dit alles ondersteund door dialogen van jan en alleman. Inmiddels raast het leven verder en moet iedereen verder. De korte dialogen zijn geschreven in de simpele vorm van vraag en antwoord. Vanaf ca. 13 jaar.
© NBD Biblion
Op de cover lees je dat dit tweede verhaal van Lies Bate leest als een soap. Dit slaat zowel op de inhoud die je met reality-tv kan vergelijken, als op de fragmentarische structuur van het verhaal. De set wordt opgebouwd rond verschillende inwoners van het stadje Meren. Het jongerencafé 7/11, zoals later blijkt de geboortedatum van de zoon van de uitbater, is de centrale ontmoetingsplaats voor de jeugd. De personages worden getypeerd door de beschrijving van gedrag en uitspraken. De vriendinnen Nora, Julia en Lynn hebben elk hun eigen karaktertrekjes die aanleiding geven tot gevarieerde kleine intriges. Bij de jongens zorgen de nieuwkomers Benjamin en Bruno voor wat mysterie en onrust. Langzamerhand worden zij ook de centrale figuren waarrond zich een ernstiger intrige ontwikkelt, die tenslotte fataal afloopt. Die dramatische ontwikkeling overvalt je uiteindelijk toch, precies omdat de lichtvoetige, vluchtige structuur de valse indruk van oppervlakkigheid nalaat. De volwassenen acteren vooral in functie van de jeugd. Ze hebben hun eigen verhaal en hun eigen problemen, maar ze worden niet als dusdanig geaccentueerd. Francis, broer van Lynn, ontvlucht hun boerderij, maar laat zich van zijn beste kant zien als zijn vader een hartaanval krijgt. Gerard, uitbater van het plaatselijk hotel, zoekt af en toe de volmaakte stilte bij de waterkant op. Daar dient hij vaak als klankbord voor Benjamin. En omdat Gerard Bruno's vader noodgedwongen dreigt op straat te zetten, gaat het mis met Bruno. Vanaf 13 jaar. [Jet Marchau]
Copyright (c) Vlabin-VBC20011231http://www.deleeswelp.be