Beschrijving

Recensie

Redactie
Voorleesverhaal over een olifantje wiens moeder verslaafd is aan betoverd water en daarom de moeilijke beslissing moet nemen haar kind bij een pleeggezin onder te brengen. Dit verhaal is bedoeld als hulpmiddel om de problematiek van verslaving aan kinderen, die hiermee te maken hebben, uit te leggen. In deze herziene versie is gekozen voor de zij-vorm van het verhaal, terwijl in de vorige druk zowel een versie voor meisjes als voor jongens was opgenomen. Nieuw is ook dat op elke bladzijde voor de ouders of begeleiders een korte toelichting wordt gegeven. Goed verhaal, waarin eenvoudige zwart-wittekeningen de tekst illustreren. Het geheel is eenvoudig en direct van taal; het geheel is geschikt voor kinderen van ca. 5 tot 9 jaar. Bevat een voorwoord van de auteur.
© NBD Biblion