Beschrijving

Recensie

Menno Gnodde
Corsica, augustus 1989: op weg naar een concert vanuit hun zomerverblijf vliegt de auto van het gezin Idrissi uit de bocht en stort in het ravijn. Alleen de vijftienjarige Clotilde overleeft. Als zij 27 jaar later met echtgenoot Franck en haar vijftienjarige dochter Valentine terugkeert, rijst, terugblikkend, het vermoeden van boze opzet. Verspringend tussen toen en nu, tussen haar puberale dagboek en haar zoektocht naar motief en dader bouwt Michel Bussi (1965; hoogleraar politieke geografie) een zinderende, soepel gestileerde thriller op, die, zoals het genre vereist, de lezer herhaaldelijk misleidt. En dat alles veelzeggend ingebed in woest natuurschoon en oprukkende verstedelijking. In het dagboek projecteert 'goth' Clotilde een harde visie op haar ouders, de flirts van haar vriendenkring, haar eigenheid. Als volwassen vrouw en juriste doorziet zij tegenstrijdige ontboezemingen, stuit zij op ontwrichtende raadsels, op een complex schuld en boete. Wat dan even onvermijdelijk de maalstroom van de tijd en het paradijs van weleer oproept. Wat rest is warme weemoed.
© NBD Biblion