Beschrijving

Recensie

A.C. Rietveld-Prinsen
Een aanvangscursus Nederlands voor jongeren. Taalgebruik van jongeren is levendig, klinkt anders dan taal voor ouderen. Consequent is rekening gehouden met de doelgroep. Instructie voor gebruik van dit boek is in vijf talen gegeven. De oefeningen zijn helder, redelijk eenvoudig doordat steeds geoefend wordt met een enkelvoudig probleem. Zowel tekst als illustraties sluiten goed aan bij de leeftijdsgroep: grappige karikaturale stripfiguurtjes die door houding, mimiek en lichaamstaal verhelderend werken. Elk hoofdstuk volgt een zelfde structuur wat de oefeningen betreft. Achterin zijn de antwoorden opgenomen waardoor individueel werken mogelijks is. Ook een afzonderlijke woordenlijst in vijf talen is toegevoegd. Na drie lessen een quizje met multiple-choice vragen over het geleerde. Na negen lessen een herhalingstest. De audio-cd is duidelijk, vlot en in goed Nederlands gesproken. Praktisch boek om je snel echte spreektaal eigen te maken.
© NBD Biblion
Deze uitgave biedt een communicatieve en functionele methode Nederlands als tweede taal voor jongeren van tien jaar en ouder. Het 'leerwerkboek' (tegelijk handboek en werkboek, dé nieuwe tendens in onderwijslandschap) bestaat uit 18 lessen, waarin de avonturen van vier vrienden worden verteld. Daardoor sluit het boek aan bij de belevingswereld van jongeren met thema's als hobby's, vakantie, school, familie enz. Het boek is wel heel erg georiënteerd op Nederland, met subthema's als 'Winter in Nederland', 'Amsterdam', 'Koninginnedag'en 'Nederland voetballand'.

Elke les is opgebouwd uit een dialoog, korte teksten, invuloefeningen, grammatica en leerzame spelletjes (woordzoekers, woordalfabet). De grammatica wordt wel erg kernachtig behandeld, en er worden alleen veelvuldig gebruikte uitdrukkingen en woorden gebruikt. Na een drietal lessen wordt een korte quiz gepresenteerd, waardoor de leerling zelf zijn kennis kan testen op een speelse manier.

De lay-out in tweekleurendruk is sober en overzichtelijk, ook al konden er nog duidelijkere schema's worden gepresenteerd. De grappige illustraties verluchten het geheel niet alleen, maar vormen ook een goede visuele steun bij de leerstof. Een logootje met cd- en trackvermelding geeft aan dat de dialogen kunnen worden beluisterd op de bijgevoegde cd. Intonatie en een juiste uitspraak zijn bepalend bij de tweedetaalleerders en daarom is de cd uiteraard een pluspunt. Even relevant zijn de inleidende hoofdstukken in het Engels, Spaans, Frans, Turks en Arabisch, waarin de in het Nederlands geformuleerde opdrachten en de werkwijze worden toegelicht. Achterin zit ook een katern met de Franse, Spaanse, Turkse en Arabische vertaling van de Nederlandse woorden per hoofdstuk. Op deze manier zijn er geen extra woordenboeken in de klas nodig en kunnen zelfstandige leerlingen zelf aan de slag. Ook de correctiesleutel vormt een steun.

Dit leerwerkboek is een heel goed initiatief, omdat er nog niet zoveel pasklaar materiaal voor erg jonge leerders bestaat en er veel nood aan is. Ook de OKAN-klassen (onthaalklassen voor andertalige leerlingen) smeken om zulk lesmateriaal. De leerstof van dit boek zou zelfs voor anderstalige leerlingen uit een eerste en zelfs tweede graad in vele gevallen een goede basis ter herhaling vormen. [Hilde Lauwers]
Copyright (c) Vlabin-VBC20081231http://www.deleeswolf.be