Beschrijving

Recensie

Drs. Sytske Breunesse
Nazim Hikmet (Thessaloniki 1902 - Moskou 1963) is de bekendste Turkse dichter. Hij studeerde in Moskou en werd beïnvloed door de futuristische dichter Majakovski. Zijn gedichten werden revolutionair; naar inhoud socialistisch, naar vorm avant-gardistisch en voor de taal gebruikte hij het eenvoudige Turks van het platteland. Beschuldigd van linkse propaganda heeft hij jaren gevangen gezeten in Turkije. Hij is in ballingschap gestorven. Tegenwoordig wordt hij als groot dichter erkend. Dit epos gaat over een grote socialistische boerenrevolte o.l.v. sjeik Bedreddin (1365-1420) in de 14e eeuw tegen het centrale Osmaanse gezag. Nazim Hikmet heeft het verhaal van deze geestverwant op kunstzinnige wijze omgezet in een epos, in proza en poëzie. Voor liefhebbers van Turkse literatuur.
© NBD Biblion