Beschrijving

Recensie

Drs. Cees van der Pluijm
De schrijver Nescio (1882-1961, ps. van J.H.F. Grönloh) geldt al jaren als een van de beste stilisten in de Nederlandse literatuur, een schrijver voor fijnproevers die toch een groot publiek bereikt heeft. Titels als "De uitvreter", "Titaantjes" en "Dichtertje" hebben een cultstatus en liefhebbers converseren in Nescio-citaten. Deze uitgave is de integrale herdruk van het deel 1 van het 2-delige "Verzameld werk" uit 1996. Deel 2 ("Natuurdagboek") is nog afzonderlijk verkrijgbaar. Inhoudelijk is er niets veranderd, de noten in dit boek verwijzen naar de juiste pagina's van de eerdere uitgaven. De tekstbezorging (Lineke Frerichs) is wetenschappelijk verantwoord en het nawerk bevat ruim 200 pagina's nuttige toelichtingen. Naast de belangrijke werken die bij leven van de auteur verschenen, bevat deze uitgave veel teksten uit de nalatenschap. Nescio, die veel latere Nederlandse auteurs ingrijpend heeft beinvloed, is een belangwekkend auteur van een relatief klein oeuvre dat nog altijd actueel, spannend en inspirerend is. Normale druk.
© NBD Biblion