Beschrijving

Recensie

A.H.B. de Munnick
Zeer gedetailleerd verslag van het ontstaan van de eerste Europese samenwerking(en) na de Tweede Wereldoorlog. Wat begon als de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal groeide (weliswaar heel moeizaam) uit tot de Europese Unie zoals we die nu kennen. 'De Geboorte van Europa' vertelt het verhaal van de eerste vijftien jaar na 1945. Rondom dat ontstaan van 'Europa' zijn veel historische mythes in omloop en Falter prikt ze één voor één door. In plaats van grootse internationale toekomstvisies van grootse staatsmannen blijken de fundamenten van de Europese samenwerking vooral gebouwd te zijn op nationaal belang, dreiging (vanuit de Sovjet-Unie), economische motieven, het trauma van twee wereldoorlogen en (soms) (een beetje) toeval. Een boeiend verhaal, maar wel héél wijdlopig beschreven. De 550 pagina's blijven na enige tijd waarschijnlijk alleen de echte Europese fan en de echte historische liefhebber boeien.
© NBD Biblion